Potrzeby krajowe

Sytuacja bieżąca, potrzeby krajowe i problemy do rozwiązania w dziedzinie energetyki