LITWA: elektrownia jądrowa Wisagina raczej nie powstanie


Sporo wskazuje na to, że pomimo zapowiedzi rządu litewskiego, które były czynione wbrew wynikom referendum […]