USA: zapadła decyzja o zamknięciu kolejnej elektrowni jądrowej – Vermont Yankee


Zapadła decyzja o zamknięciu i rozebraniu amerykańskiej elektrowni jądrowej – Vermont Yankee. Decyzję tą podjął […]