FRANCJA: alarm w elektrowni jądrowej Tricastin


W jednej z największych francuskich elektrowni jądrowych elektrowni – Tricastin, Agencja Bezpieczeństwa Jądrowego (ASN) wszczęła […]