JAPONIA: elektrownia jądrowa Monju wyłączona z powodu zaniedbań


Japońska nadzór jądorwy (NRA) zarządził długoterminowe wyłączenie reaktora powielającego Monju po tym jak okazało się, […]