FINLANDIA pomoże w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce?


Rozwój energetyki jądrowej w Finlandii oraz metody postępowania z wypalonym paliwem były głównym tematem polsko-fińskiego […]