KE prognozuje trendy rozwoju energetyki w UE do 2050


Komisja Europejska opublikowała raport „Trendy do 2050 w unijnej energetyce, transporcie i emeisjach gazów cieplarnianych, […]