Wrochna, Grzegorz


polski fizyk, prof. dr hab., dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Jest absolwentem radomskiego VI LO im. J. Kochanowskiego.
W latach 1981-1986 studiował fizykę na Uniwersytecie Warszawskim (UW).
Od 1986 r. pracował jako asystent w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW.
W 1991 obronił pracę doktorską wykonaną pod kierunkiem prof. A. K.Wróblewskiego.
W latach 1991-1998 pracował w Europejskim Laboratorium Cząstek Elementarnych CERN w Genewie.
W roku 1998 uzyskał stopień doktora habilitowanego nadany przez Radę Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1999-2006 był zatrudniony na stanowisku docenta Instytutu Problemów Jądrowych (IPJ). Kontynuował prace nad eksperymentem CMS oraz zaproponował i rozpoczął własny eksperyment astrofizyczny Pi of the Sky. 30 października 2006 r. odebrał nominację na stanowisko Dyrektora IPJ.
W roku 2009 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych.

Obecnie dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku.

W 2006 r. został członkiem Zespołu Roboczego ds. Kategoryzacji Instytutów Fizyki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), członkiem Komisji Fizyki Jądrowej Rady Atomistyki a także Państwowej Agencji Atomistyki (PAA).


1 kwietnia 2013 – „W Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z renesansem tej (jądrowej) technologii” 17 września 2013 – półprawdy dotyczące rozwoju energetyki jądrowej na świecie

Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email