Woszczyk, Marek


Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (od 1 czerwca 2011)

Związany z URE od kwietnia 1998 r. W latach 1998 – 2007 pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Oddziału Centralnego URE. Był pełnomocnym przedstawicielem prezesa URE w Grupie Europejskich Regulatorów Energii i Gazu oraz w Regionalnym Stowarzyszeniu Regulatorów Rynków Energii.

Od 2007 roku pełnił obowiązki wiceprezesa URE. Nadzorował prace Departamentu Taryf, Departamentu Promowania Konkurencji i Oddziałów Terenowych Urzędu. Pod koniec grudnia 2010 roku premier powierzył mu także pełnienie obowiązków prezesa URE

Od 18 maja 2011 r.  jest członkiem Prezydium ERRA. Reprezentuje też URE w Radzie Europejskich Regulatorów Energetyki.

Prezes URE jest również członkiem Rady Regulatorów Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki, ponadto bierze udział w pracach Zespołu do spraw Polskiej Energetyki Jądrowej – organie pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa energetycznego. Był pracownikiem naukowym uczelni technicznej. Jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. W 2011 r. uzyskał dyplom Executive Master of Business Administration.

Źródło: Gazeta Parwna


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email