Wiśniewski, Grzegorz


Związany zawodowo z energetyką odnawialną od momentu ukończenia studiów na Politechnice Warszawskiej (1987) i Uniwersytecie Warszawskim (1988).

W latach 1989-1995 był stypendystą kilku ośrodków zajmujących się problematyką odnawialnych źródeł energii w Europie i w USA. Był wiceprezesem Społecznego Instytutu Ekologicznego, współtwórcą i dyrektorem (1996-2006) Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC/IBMER), założycielem (2001) i -do chwili obecnej – prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej oraz (od 2011 r.) prezesem Związku Pracodawców FORUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ.

Pełnił różne funkcje w organach doradczych, m.in. był przewodniczącym zespołu ekspertów Ministra Środowiska ds. odnawialnych źródeł energii, był członkiem i przewodniczącym (2007/2008) zespołu doradców Komisji Europejskiej ds. energetyki zrównoważonej środowiskowo ManagEnergy Reflection Group. Jest przewodniczącym Rady Programowej Podkarpackiej Agencji Energetycznej oraz przez okres kilku ubiegłych lat członkiem Rady Naukowej Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej i Rady Konsultacyjnej Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej. Uczestniczy w pracach zespołu doradców Ministra Gospodarki ds. wdrożenia Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku.

Jest współautorem krajowej „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej” (2000) oraz współautorem i redaktorem kilku strategicznych ekspertyz dla rządu oraz kilku dokumentów programowych i prawnych (projekt ustawy OZE z systemem zielonych certyfikatów z 2003 r.) z zakresu energetyki odnawialnej w Polsce. Oprócz zajmowania się zagadnieniami systemowymi energetyki odnawialnej (prognozy, prawo, analizy socjoekonomiczne), rozwija, we współpracy z innowacyjnymi MŚP, małoskalowe technologie energetyki odnawialnej, w tym np. kolektory słoneczne i mikrobiogazownie rolnicze oraz promuje, we współpracy z samorządami terytorialnymi (Konwent Marszałków RP, Związek Powiatów Polskich) i organizacjami pozarządowymi, energetykę lokalną i regionalną. Prowadzi tez działalność edukacyjną, w tym Studia Podyplomowe „Inwestycje w Odnawialne Źródła Energii” we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu.

Jest członkiem Kapituł:

 • „Promotor Roku Energetyki Odnawialnej” (Czysta Energia),
 • „Lider Świata Energi” (EuroPower) i
 • GreenEvo (Ministerstwo Środowiska)

oraz członkiem rad programowych misięczników

 • „Czysta energia” oraz
 • „Agroenergetyka”

Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger
 • Email