Trendy w rozwoju OZE i energetyki jądrowej

kliknij państwo aby obejrzeć powiązane artykuły. Mapa w trakcie uzupełniania.

 

EUROPA: trendy w rozwoju OZE i energetyki jądrowej

Ponieważ przy niniejszym opracowaniu wzięcie pod uwagę jedynie ostrych kryteriów „czy dany kraj ropoczął budowę czy też zamknął elektrownie jądrowe”, skutkowałoby tym, że większość krajów miała by status „bez zmian”, przy kategoryzacji braliśmy pod uwagę fakty zamieszczone w tabeli w rubryce „Uwagi”. Kraje zostały podzielone na „wysokorozwinięte” oraz „rozwijające się” według wskaznika HDI (Human Development index) z granicą odcięcia na poziomie 0,85.

Trendy EJ w Europie
Komentarze i uwagi do opracowania proszę zamieszczać tu.

Wnioski:

Wśród Państw europejskich, które nie miały nigdy EJ:

 • 24/27 nadal nie buduje, wśród nich 2 (Albania i Estonia) są na etapie realnego planowania a 2 (Łotwa i Serbia) planowały ale chwilowo nic z tych planów nie wychodzi
 • jedynie Białoruś i Turcja (na razie na etapie umów) budują na swoim terytorium EJ
 • (brakujące państwo w tej wyliczance, to Polska)

Wśród 23 Państw europejskich, które kiedykolwiek miały już energetykę jądrową

 • 8 (w tym 6 krajów wysokorozwiniętych) rezygnuje z niej w całości lub części,
 • 7 chwilowo nie podejmuje żadnych zmian (4 wysokorozwinięte) a
 • 7 rozwija (wśród nich 3 to kraje wysokorozwinięte – Wielka Brytania i Finlandia i Czechy) oraz dwa kraje, w których budowa trwa od ponad ćwierć wieku [1985 r.] (Słowenia i Ukraina)
Państwo Trend en. jądrowej Uwagi

Państwa europejskie, które posiadały kiedykolwiek energetykę jądrową

Austria Zrezygnowali
Włochy Zrezygnowali
Belgia Rezygnują
Niemcy Rezygnują 30% [2010]; 0% [2022] na rzecz OZE.80% [2050]
Szwajcaria Rezygnują 30% [2010]; 0% [2030]
Kazachstan Już nie posiadają Mieli ale zamknęli w 1999. W 2003 były plany, żeby wybudować do 2018, mają 15% światowych zasobów uranu i są największym jego producentem na świecie
Litwa Już nie posiadają W referendum 2012 opowiedzieli się przeciwko budowie EJ
Francja Zmniejszają 80% [2010]; 50% [2025]Bułgaria Bez zmian Przystepując do Unii Europejskiej w 2007 r. z powodów bezpieczeństwa musieli zamknąć 4 z 6 reaktorów. Rząd po wielu zmianach decyzji zdecydował o przeprowadzeniu referendum w styczniu 2013 r.
Hiszpania Bez zmian 1984 zatwierdzili moratorium, którego wynikiem było skasowanie 27 z 37 planowanych reaktorów jądrowych, zakładają przejście na wiatraki i słońce jak tylko się staną sensowne. Ale w 2011 pozwolili też przedłużać 40 letnie licencje o kolejne 10 lat
Holandia Bez zmian Był w 2009 plan budowy kolejnej (Borssele II) ale w styczniu 2012 plan został zawieszony
Rumunia Bez zmian Chcieliby rozwijać ale nikt im nie chce budować
Słowenia Bez zmian Zastanawiają się nad budową nowej bo jedyna, którą mają, niedługo kończy okres użytkowania
Szwecja Bez zmian  W 1980 wprowadzono moratorium, w 2009 zdecydowano się na umózliwienie wymiany starych bloków na nowe pod warunkiem odejścia od węgla i ropy naftowej do 2020 r.
Węgry Bez zmian Chcieliby zbudować 2 nowe reaktoryArmenia Rozwijają Jeden z dwóch pozostałych po ZSRR (1979) reaktorów pracuje. Planowali rozpoczęcie budowy nowej EJ (obecnej 40 lat mija w 2019 r). Budowa miała się rozpocząć w 2011 r. Główny kłopot to finansowanie. Inwestorzy z USA, Japonii i Bliskiego Wschodu wyrazili zainteresowanie projektem, ale negocjacje z nimi nie są prowadzone. W grę wchodzi finansowanie z Rosji, rozważana jest też pożyczka z „europejskiego funduszu antykryzysowego”.
Czechy Rozwijają 30% [2010] 50% [2040]
Finlandia Rozwijają W planach 60% z EJ i 40% z OZE do 2020 r.
Rosja Rozwijają
Słowacja Rozwijają 2 reaktory w budowie (od 1985 r.)
Ukraina Rozwijają 2 reaktory (Khmelnytskyi 3 i 4) w budowie (od IX 1985 i VI 1986)
Wielka Brytania Rozwijają Lub raczej chcą bo w marcu 2012 r. koncerny, które miały budować wycofały się. We wrześniu Hitachi ogłosiło chęć wejścia w projekt, finał spodziewany jest w 11/12 2012 r.

Państwa europejskie, które nie posiadały do tej pory energetyki jądrowej

Andora Nie budują
Bośnia i Hercegowina Nie budują
Chorwacja Nie budują Mają ale na Słowenii, planują również mieć wspólną w Albanii
Cypr Nie budują
Czarnogóra Nie budują
Dania Nie budują
Grecja Nie budują
Irlandia Nie budują
Islandia Nie budują
Kosowo Nie budują
Lichtenstein Nie budują
Luxemburg Nie budują
Łotwa Nie budują Planowali budowę z Litwinami na ich terytorium ale ostatecznie Litwini w referendum opowiedzieli się przeciwko
Macedonia Nie budują
Malta Nie budują
Mołdawia Nie budują
Monaco Nie budują
Norwegia Nie budują
Portugalia Nie budują  Były podnoszone kilkukrotnie plany budowania EJ 1971, 1995, 2004, za każdym razem z nich zrezygnowano.
San Marino Nie budują
Serbia Nie budują Chcieli budować z Bułgarią ale Bułgaria nie wie czy chce w ogóle budować
Watykan Nie budująAlbania Planują W 2009 r. razem z Chorwacją ogłosili chęć wspólnej budowy EJ na terenie Albanii, na razie mają 90% mocy w OZE
Estonia Planują W 2011 r. rząd zaakceptował budowę elektrowni, która miała by być ukończona w 2023 r.Białoruś Budują Finansowanie elektrowni w 90% ma zapewnić Rosja. Prace są na etapie przygotowywania placu budowy.
Turcja Budują Podpisali umowę na budowę, natomiast dla odmiany Bułgaria nie zgadza się, żeby EJ stanęła blisko ich granicy


ŚWIAT: trendy w rozwoju OZE i energetyki jądrowej

Założenia analizy

Do analizy zostało wzięte 20 największych gospodarek świata (PKB według parytetu siły nabywczej, dane Międzynarodowego Funduszu Walutowego za rok 2011). Dla porównania tym razem odnieśliśmy się tylko do faktów porównując moce dostępne 10 lat temu oraz ich przyrost w ostatniej dekadzie dla każdego z tych krajów.
Dane dla mocy zainstalowanych energetyki jądrowej jest opracowaniem własnym na podstawie bazy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej a dla OZE  na podstawie danych kanadyjskiej firmy Energici Holdings Inc.

Z analizy wynika, że większość gospodarek inwestowała w energetykę jądrową w zeszłym wieku. Obecnie świat obniża udział energetyki jądrowej w mixie mocy. Państwa zachodnie porzucają tą ścieżkę rozwoju energetycznego a liczące się place budowy skurczyły się i przeniosły d0 Chin, Indii, Korei Pd. i Rosji. Wszystkie natomiast kraje największych gospodarek świata (za wyjątkiem Korei Pd) mocno rozwijają energetykę odnawialną.

Analiza 20 największych gospodarek świata EJ/OZE
Komentarze i uwagi do opracowania proszę zamieszczać tu.

 

Spośród 20 największych gospodarek świata:

 1. Prawie wszystkie miały energetykę jądrową za wyjątkiem Australii, Indonezji, Turcji [rozpoczęła budowę] i Polski
 2. W ostatnim dziesięcioleciu
  1. przyrost mocy zainstalowanej w energetyce jądrowej wyniósł 25GW (o 8,5%) (przyrost zanotowano tylko w: Chiny, Indie, Pd. Korea, Iran, Rosja, Japonia)
  2. przyrost mocy OZE 480 GW (o 90,1%) (zanotowano go we wszystkich krajach)

dodatkowo:

3. Rozwój EJ miał głównie miejsce w zeszłym wieku (zaczął się 40 lat temu, skończył 20).
4. W ostatnich latach ilość wyprodukowanej energii z EJ systematycznie spada, energii wyprodukowanej w OZE zdecydowanie rośnie.
5. Na początku 2013 r. (styczeń) w budowie jest 68 nowych reaktorów, a tak na prawdę 59 (po odliczeniu 3 japońskich oraz 6 będących w budowie ponad 15 lat) z czego 53 w Chinach/Tajwanie, Rosji, Indiach i Korei Pd. 
2012 Bloki jądrowe na świecie wg. wieku
Światowe zużycie energii EJ/OZE (1965-2011)
2013 Bloki jądrowe w budowie

Trzech największych producentów energii jądrowej (⅔ mocy top 20 [208 z 319 GW] i ponad 55% z 372GW na całym świecie)

 • #3. Japonia – ma bardzo specyficzną sytuację po tragedii jądrowej w Fukushimie. Aktualnie pracuje tylko jedna (a właściwie jej połowa) z 18 elektrowni jądrowych. 35 z ich reaktorów jest wpisanych na listę NRDC 48 najbardziej zagrożonych pod względem sejsmicznym reaktorów na świecie.

Trzech największych producentów OZE (razem ponad połowa mocy OZE top 20 gospodarek [593 z 1012 GW])

 • #1. Chiny mają 30 razy więcej mocy w OZE niż EJ (301/11 GW)

 • #2. USA – 2010 r był pierwszym w którym produkcja z OZE wyprzedziła produkcję z EJ

 • #3. Brazylia ma prawie 50 razy więcej mocy w OZE niż w EJ (92/1.9 GW)