Wielka Brytania


Obszar: 450,0 tys. km2
Ludność: 62,3 mln(256 os./km2) [2012]
PKB: 2’434 mld $ (36,7 tys. $/os.) [2011]

Źródło: Wikipedia


Roczna produkcja energii pierwotnej: 147,6 MToe

w tym ze zródeł jądrowych: 16,0 MToe (10,8%; 11,2% zużywanej)
w tym z OZE: 5,3 MToe (3,6%; 3,7% zużywanej) cel UE 15% w 2020 r.

Roczne zużycie energii końcowej: 143,0 MToe (2,3 Toe/os.) (Nadwyżka: + 4,6 MToe; 3%)

Źródło: Eurostat [dane z paz. 2012 za 2010]


Energetyka Jądrowa

Wielka Brytania posiada obecnie 9 działających elektrowni jądrowych (16 reaktorów)

Elektrownia Typ Ref
MWe
Rozpoczęcie
budowy
Start
produkcyjny
Spodziewana
data
zamknięcia
Operator
Wylfa Magnox 490 1963 1971 2014 Magnox
Dungeness B AGR 1’040 1965 1985 2018 EDF
Hinkley Point B AGR 870 1967 1976 2016 EDF
Hunterston B AGR 860 1967 1976 2016 EDF
Hartlepool AGR 1’190 1968 1989 2019 EDF
Heysham A AGR 1’160 1970 1989 2019 EDF
Heysham B AGR 1’240 1980 1989 2023 EDF
Torness AGR 1’205 1980 1988 2023 EDF
Sizewell B PWR 1’188 1988 1995 2035 EDF

źródło: wiki + opracowanie własne

Wlk. Brytania - ilość reaktorów

Ilość reaktorów w Wlk. Brytanii w 2013-2035

Zgodnie z polityką Anglii, każda nowo powstająca elektrownia jądrowa musi być finansowana przez sektor prywatny.

W 2008 rząd Wielkiej Brytanii podjął decyzję wspierającą budowę nowej elektrowni jądrowej oraz działania wspierające prywatnych operatorów do podjęcia działań w tym kierunku. W maju tego samego roku The Times podał za Wulf Bernotat (członek zarządu, dyrektor zarzadzający E.ON) iż wyliczenia rządu dotyczące kosztów budowy nowych elektrowni jądrowych (3,5 mld EUR) są mocno niedoszacowane, według wyliczeń koncernu E.ON oscylują w okolicach  6 mld EUR i to bez uwzględnienia rozbiórki i utylizacji zastępowanych elektrowni.

W marcu 2012 jedne z dwóch największych koncernów energetycznych w UK (RWE npower i E.ON), powzięły decyzję o wycofaniu się z projektu jądrowego Horizon, którego celem było uruchomienie nowych reaktorów w Wylfa i Oldbury-on-Severn. Pod koniec września 2012 r. koncern Hitachi ogłosił, że jest zainteresowany przejęciem projektu i wybudowaniem 2 lub 3 reaktorów ABWR o mocy 1350 MWe.

Pod koniec października 2012 r. Hitachi odkupiło od E.ON i RWE projekt Horizon za 696 mln funtów. Hitachi zamierza wybudować od czterech do sześciu reaktorów na północy Walii oraz w hrabstwie Gloucestershire w południowo-zachodniej Anglii. Pod uwagę są brane lokalizacje:

 • Wylfa
 • Oldbury

Siłownie miałyby rozpocząć pracę najpóźniej do roku 2025 i pracować przez 60 lat. Hitachi jednak proponuje reaktor ABWR, który nie ma krajowego zezwolenia dla typu (procedura została rozpoczęta 10.o4.2013 r.) . Takie pozwolenie otrzymał w grudniu 2012 r. ale reaktor EPR. Proces uzyskania takiego pozwolenia trwa ok. 4 lat.

EdF jest drugą firmą przymierzającą się do inwestycji w energetykę jądrową w Wlk. Brytanii. W obecnej chwili jest operatorem 8 z 9 działających tam elektrowni jądrowych. EdF proponuje rozwój w oparciu o reaktory EPR (z zatwierdzonym zezwoleniem typu). W obecnej chwili trwają negocjacje mające zapewnić EdF gwarancje finansowe dla projektu (umowy CfD – contract for difference). Koncern oczekiwał od rządu w Londynie zagwarantowania ceny energii na poziomie 95-99,5 £ (110-115 €; 450-475 zł) za 1 MWh energii i to przez 40 lat. Ostatecznie wynegocjowano cenę 92.5 £/MWh przez okres 35 lat. Podpisanie umowy nie będzie mogło mieć miejsca w najbliższym czasie gdyż będzie wymagało zgody UE na takie wsparcie publiczne. EdF planuje budowę bloków jądrowych w:

 • Hinkley Point (licencja lokalizacyjna wydana w listopadzie 2012 r), pozwolenie na budowę w 19 marca 2013 r.
 • Sizewell

W międzyczasie, z końcem czerwca 2013 rząd Wielkiej Brytanii ogłosił wsparcie gwarancjami rządowymi w wysokości 12 mld € budowę pierwszej elektrowni jądrowej Hinkey Point C a w projekcie 49% udziałów obejmą Chiny. Całość kosztów budowy Hinkley Point C wyceniono na 17 mld £.

4 lutego 2013 angielska spółka energetyczna Centrica, partner EdF, ogłosiła wycofanie się ze wszystkich projektów nowych budów energetyki jądrowej w Wielkiej Brytanii.

Według kalkulacji rządu UK, budowa 18 GW potencjału energii jądrowej (ponad 10 reaktorów) dałoby zatrudnienie dla 16’250 – 21’250 nowych miejsc pracy.

Dziennik The Times podał wyliczenia według których koszt budowy każdego reaktora przekroczy 7 mld £, w związku z czym Citigroup uważa projekty za nieopłacalne ekonomicznie. Do tej pory Citigroup był drugą  (po BNP Paribas) najbardziej zaawansowaną w inwestycje nuklearne instytucją finansową.

Planowane nowe moce jądrowe powinny wynieść 16 GW.

Na usytuowanie elektrowni na swoim terenie nie zgadza się Walia oraz Szkocja.

1 lutego 2013, rada Cumbrii, jedynego hrabstwa angielskiego, które rozważało wybudowanie na swoim terenie składowiska dla odpadów radioaktywnych, przewagą głosów 7 do 3 przegłosowała ostatecznie wycofanie się z wartego 12 mld GBP projektu.

 

 

OZE

Zainstalowane w Wielkiej Brytanii OZE w Q3 2012 r. moce (ich udział w rynku OZE):

 • elektrownie wiatrowe (56%)Wielka Brytania - udział OZE Q3 2012
 • biogaz (14 %)
 • solarne (11 %)
 • hydroelektrownie (11 %)
 • biomasa (7 %)

RAZEM 14’884 MW

Z końcem czerwca 2013 rząd Wielkiej Brytanii ogłosił planowane ceny gwarantowane dla OZE na lata 2014-2019 [cena za MWh]:

 • energii wytwarzanej z biomasy przez cały pięcioletni okres cena wynosić będzie 105 £,
 • energii z hydroenergetyki będzie to 95 £,
 • energii pływowej i falowej – 305 £,
 • z gazu skłądowiskowego 65 £,
 • energii ze spalania odpadów 90 £,
 • energii geotermalnej 125 £,
 • energii z biomasy 125 £,
 • energii z procesów fermentacji beztlenowej 145 £.

W przypadku pozostałych źródeł odnawialnych cena ta będzie stopniowo spadać, i tak dla:

 • morskiej energetyki wiatrowej z początkowych 150 £ w pierwszym roku do 135 £ w 2018 r.,
 • lądowej energetyki wiatrowej ze 100 £ przez pierwsze 3 lata do 95 £ w 2017 r., a
 • energetyki fotowoltaicznej ze 125 £ do 110 £ przez następne 2 lata

Większość technologii ma uzyskać wsparcie przez okres 15 lat.

 

Celem rządu Szkocji jest uzyskanie udziału OZE w wysokości 80% do roku 2020.  źródło: scotland.gov.uk


Wielka Brytania ma ok. 82 GW zainstalowanych w energetyce mocy.

Struktura energetyczna za 2012 r. (zmiana rdr):

 • węgiel 39% (+40%)
 • gaz 28% (-28%)
 • atom 19% (-10%)
 • OZE 11% (+20%)

W 2013 r. średnia cena 1 MWh energii elektrycznej wynosiła ~50 £


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger
 • Email