POLSKA: minister pracy „OZE szansą dla Polski”


Podczas VI konferencji Polskiego Kongresu Energii Odnawialnej:

Zielona energia może być szansą Polski. Warto korzystać z doświadczeń innych państw ale też warto tworzyć własne rozwiązania. Polska musi mieć własną markę w odnawialnych źródłach energii

mówi minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. I dodaje

Produkcja własnej energii w domu to tańsze życie a jednocześnie lepsza jakość życia. To również nowe miejsca pracy. W ciągu kolejnych lat mogą powstać dziesiątki tysięcy miejsc pracy. Nie warto tej oferty odrzucić i zaprzepaścić.

 

Wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak stwierdza:

Tradycyjne miejsca pracy w przemyśle będą się kurczyć, dlatego trzeba dziś szukać możliwości w innych gałęziach gospodarki, np. w sektorze odnawialnych źródeł energii.

 

Premier Waldemar Pawlak:

Koszty energetyki odnawialnej spadają. Słuszny jest pogląd, że OZE jest droższe, jeśli rozpatruje się krótką perspektywę 10 lat. Ale przykładowo instalacja PV ma żywotność ok. 30 lat, czyli na poziomie energetyki węglowej, co oznacza, że w dłuższej perspektywie OZE jest już opłacalne.
Energetyka prosumencka jest ogromną szansą dla zwykłych ludzi, gdyż dla nich to najwięcej korzyści.

 

Na kolejne zalety energetyki prosumenckiej zwraca uwagę były wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak:

Dzięki prosumentom zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne Polski. OZE to uniezależnienie się od importu energii np. z Rosji. Mikroinstalacje pozwalają produkować i zużywać prąd na miejscu bez obciążania sieci.

 

Główny specjalista w ambasadzie Niemiec Matthias Rehm podkreśla:

Możliwe jest obniżenie kosztu produkcji 1kW z 17 do 12 eurocentów – a wtedy fotowoltaika i wiatr znajdą swoje stale miejsce na rynku i będą w pełni konkurencyjne. 

 

Eksperci wskazują, że technologie mikroinstalacji OZE i elementów technicznych inteligentnych sieci są w zasadzie gotowe do użytku.

 

Źródło: WNP

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email