POLSKA: Rada Ministrów przyjęła PPEJ


Rada Ministrów przyjęła Program Polskiej Energetyki Jądrowej.

PPEJ to 164. stronicowy dokument opisujący w szczegółach otoczenie, elementy składowe, ich harmonogram i budżet, krótką analizę SWOT przedsięwzięcia, porównanie do innych technologii i projektów, choć przy naszej pobieżnej analizie dostrzegamy pewne wady tego opracowania.

PPEJ zakłada między innymi:

koszt budowy pierwszej elektrowni jądrowej o mocy ok. 3 GW na poziomie 40-60 mld zł (szacunkowe nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i realizacją budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce o mocy ok. 3000 MW przy uwzględnieniu nakładów na przygotowanie terenu i infrastrukturę pomocniczą elektrowni.) [PPEJ str. 100]. Dokument nie określa tego jednoznacznie ale sądząc z kontekstu zawartej tam wypowiedzi, są to koszty OVN (overnight) nie zawierające kosztów finansowania, które stanowią znaczną pozycję w kosztach ogólnych budowy elektrowni jądrowej. Nie zawiera również kosztów związanych ze składowaniem odpadów radioaktywnych.

koszty realizacji programu PEJ – koszt ponoszony ze środków budżetu państwa na lata 2014 – 2024 w wysokości 265’043’000 zł (najprawdopodobniej, ponieważ jednostki nie są podane). Szczegółowe wydatki są rozpisane na lata 2014-2017 i nie zawierają poniesionych do tej pory kosztów. [str. 135]

koszt energii wyprodukowanej w EJ szacowany jest w programie na 86,3 EUR/kW w 2025 r. i 80,3 EUR/kWh w 2050 r. (Wielka Brytania założyła u siebie 92,5 GBP/kW do 2060 r. [39.5 % drożej]) i to przy wykorzystaniu mocy reaktorów na poziomie 80%. Przy współczynniku wykorzystania na poziomie 1 jest to już tylko 71,1 EUR/kWh. [str. 58] czyli dla założonego w PPEJ współczynnika naszych elektrowni 90%, cena można interpolacyjnie (czyli z pewnym błędem) oszacować na poziomie 78,7 EUR/kWh w 2025 r. i 73,2 EUR/kWh w 2050 r. (Wlk. Brytania 53% drożej)

harmonogram programu PEJ (str. 10)

 • 2014 – 2016 – ustalenie lokalizacji i zawarcie kontraktu na pierwszą EJ
 • 2017 – 2018 – wykonanie projektu, uzyskanie decyzji i opinii
 • 2019 – 2024 – pozwolenie na budowę, budowa pierwszego bloku jądrowego, rozpoczęcie budowy kolejnego/kolejnych, rozruch pierwszego bloku
 • 2025 – 2030 – kontynuacja/rozpoczęcie budowy kolejnych bloków/elektrowni jądrowych, zakończenie budowy pierwszej EJ (drugi blok w 2026 r., trzeci w 2030 r., kolejny/kolejne w 2031 r., zgodnie z analizą str. 32),
 • 2035 – zakończenie budowy drugiej EJ

 

Harmonogram budowy pierwszej elektrowni jądrowej (załącznik nr 1, str. 146)

 • 2014 r. – wybór lokalizacji
 • 2014 – 2018 – podjęcie prac na pozyskaniem finansowania
 • 2016 r. – wybór konsorcjum realizującego
 • 2018 r. – uzyskanie kompletu pozwoleń
 • 2020 r. – finalna decyzja inwestycyjna i rozpoczęcie prac
 • 2024 r. – rozpoczęcie eksploatacji pierwszego bloku

 

W dokumencie, dla potrzeb analizy opłacalności, w stosunku do poprzedniej wersji, zmieniono:

 • stopę dyskonta z 8% do 6%
 • współczynnik wykorzystania mocy z 85% do 90%
 • czas eksploatacji elektrowni jądrowych z 40 do 60 lat
 • wzrost zapotrzebowania na finalną en. el. o 36% ze 119,1 TWh [2010] do 161,4 TWh [2030] (poprzednio 141 TWh [2010] do 217.4 TWh [2030])

 

Dodatkowo w PPEJ znajdujemy zapisy, które nas bardzo cieszą (pisownia i forma, w tym podkreślenia i pogrubienia zgodnie z oryginałem [str. 139])

Do tego niezbędne jest wprowadzenie programu informacyjnego i edukacyjnego. Program ten nie może mieć charakteru propagandy na rzecz energetyki jądrowej. Powinien natomiast dostarczać społeczeństwa rzetelnych informacji oraz wskazywać na atuty i wady energii jądrowej i jej miejsce wśród innych metod pozyskiwania energii.

 

Program PEJ do pobrania.


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger
 • Email