POLSKA: PGE EJ1 rozwiązała umowę z Worley Parson


Spółka PGE EJ 1 odpowiedzialna za przygotowanie inwestycji pod ewentualną budowę polskiej elektrowni jądrowej złożyła oświadczenie o rozwiązaniu umowy z firmą WorleyParsons, która miała przeprowadzić badania środowiskowe i lokalizacyjne dla tejże elektrowni jądrowej. Jednocześnie PGE EJ1 zapowiada, że zamierza prowadzić dalej badania, tylko już przy wykorzystaniu zasobów własnych Grupy PGE oraz doświadczenia doradcy branżowego. Jak informuje PGE EJ, oświadczenie o rozwiązaniu umowy zostało złożone 22 grudnia br., a głównym oficjalnym powodem takiej decyzji było niedotrzymywanie przez firmę WorleyParsons zobowiązań wynikających z kontraktu i nieterminowej realizacji prac wskazanych w umowie.

Celem badań było potwierdzenie, która z potencjalnych lokalizacji miałaby być najwłaściwsza z punktu widzenia środowiska oraz bezpieczeństwa jądrowego.

Wartość kontraktu opiewała na 252 mln zł (przy czym polskie niezależne instytucje zapewniały, że zadanie to można wykonać za kwotę poniżej 50 mln zł i mimo iż budżet przetargu został ustalony na poziomie 120 mln zł).

Przetarg na te prace rozpisany został w grudniu 2011 r. a rozstrzygnięty w styczniu 2013 r. Czas realizacji umowy wynieść miał 5 lat (dokładnie 60 miesięcy) i rozpoczął swój bieg 7 lutego 2013 r czyli trochę ponad 22 miesiące temu (ponad 1/3 czasu ralizacji). Prace zaczęły się od pierwszego, bardzo szczegółowego etapu nazwanego „Mobilizacja do projektu”trwającego siedem miesięcy (do września 2013 r.) Obejmował on szczegółowe planowanie prac w zakresie m.in. zarządzania jakością, bezpieczeństwem prac, zarządzaniem ryzykiem, ochroną środowiska, opracowaniem szczegółowych metodyk dla inwentaryzacji przyrodniczej oraz harmonogramu realizacji prac.

Jeszcze we wrześniu 2014 władze spółki PGE EJ 1 zapowiadały, że spodziewają się w roku 2015 otrzymać raport z badań środowiskowych (dla lokalizacji Choczewo i Żarnowiec). Dziś odnosząc się do wypowiedzianej umowy prezes PGE EJ1 Jacek Cichosz przekonywał, że cała sytuacja nie jest dla spółki zaskoczeniem:

Proces dochodzenia do decyzji o rozwiązaniu kontraktu trwał wiele miesięcy. Podejmowane były liczne próby naprawy sytuacji, wielokrotnie wzywaliśmy wykonawcę do usunięcia naruszeń, ale po wyczerpaniu wszystkich dostępnych kontraktowo mechanizmów i przy braku poprawy ze strony wykonawcy uznaliśmy, że tej umowy nie jesteśmy w stanie kontynuować.

Szczegółowe informacje o przetargu.

Jak zapewnił prezes Cichosz, opóźnień nie powinno być w przypadku trwających monitoringów – meteorologicznego i sejsmicznego.

Kontraktowo mamy możliwość przejęcia wszystkich wyników wykonanych prac i naszą intencją jest wykorzystanie wszystkiego, co zebrano i opracowano.

Natomiast będziemy musieli przeprowadzić sami badania, które jeszcze nie zostały zrealizowane albo uruchomione, w szczególności badania geologiczne. To oznacza konieczność uzyskania odpowiednich pozwoleń i decyzji administracyjnych dla grupy PGE, zakontraktowanie odpowiednich usług i ich uruchomienie. Zakładamy, że to może potrwać kilka miesięcy”

 

WorleyParsons to międzynarodowa firma zarządzająca projektami energetycznymi z korzeniami w Australii. Brała udział w projektach jądrowych m.in. w Bułgarii, Rosji, Słowenii, Słowacji, Szwecji, Turcji, Egipcie, RPA, Kanadzie, Meksyku, USA i Armenii. Zarzucano jej jednak nieuczciwe działania między innymi podczas realizacji projektów związanych z elektrownią jądrową w Bułgarii.

 

Źródło: cire

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email