POLSKA: Greenpeace zaskarża Program Polskiej Energetyki Jądrowej


W trzecią rocznicę katastrofy atomowej w Fukushimie, dyrektor Greenpeace Polska Maciej Muskat, ogłosił w Sejmie, przygotowanie kroków prawnych związanych z tym, iż w przyjętym w lutym Programie Polskiej Energetyki Jądrowej, uwagi i wątpliwości ze strony społeczeństwa nie zostały wzięte pod uwagę w wystarczającym stopniu. Jednym z problematycznych zagadnień jest kwestia oszacowania skutków awarii w planowanej przez rząd elektrowni atomowej, która miałaby stanąć na Pomorzu. Raport omawiający tę kwestię został przekazany Parlamentarzystom.

Podczas osobnego wydarzenia, które odbyło się przed południem, przed siedzibą PGE w Warszawie, Andrzej Sławi ński z Komitetu Mieszkańców „Nie dla atomu w Żarnowcu, gm. Krokowa”, któremu towarzyszyli aktywiści Greenpeace, zwrócił koncernowi PGE EJ1 znaczniki geodezyjne usunięte z miejsc wierceń na terenie wyznaczonej przez rząd, potencjalnej lokalizacji elektrowni atomowej w Lubiatowie. PGE EJ1 nie uzyskało jeszcze pozwolenia na rozpoczęcie prac wiertniczych, które mają służyć zbadaniu terenu pod inwestycję. Planowane 34 odwierty o gł ębokości do 225 metrów mogą spowodować nieodwracalne zmiany na terenie Wydm Lubiatowskich. W związku z tym Greenpeace wzywa inwestora do przeprowadzenia wymaganej prawem Oceny Oddziaływania na Środowisko dotyczącej wierceń.

W poniedziałek 10 marca, w Gdańsku, Greenpeace opublikował raport ekspercki, który wskazuje, że możliwa awaria elektrowni atomowej może prowadzić do konieczności całkowitej ewakuacji Gdyni po trzech godzinach od zdarzenia, uczynić Gdańsk terenem niemożliwym do zamieszkania na dłuższy czas, jak również zagrozi ć zdrowiu dzieci w Warszawie w przypadku dużej koncentracji radioaktywnego izotopu jodu-137.

Uwagi obywateli, instytucji, organizacji ekologicznych i państw sąsiadujących, zgłoszonych do Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, wskazały na potrzebę rozważenia potencjalnych skutków awarii w elektrowni jądrowej. Rząd te wnioski odrzucił. Ekspertyza zlecona przez Greenpeace pokazuje, że nie jest to decyzja uzasadniona. Ponadto, to niedopuszczalne, że PGE EJ1 próbuje ominąć, wymaganą przez prawo procedurę oceny oddziaływania na środowisko odwiertów geologicznych już na wczesnym etapie realizacji programu.

– powiedział Maciej Muskat, dyrektor Greenpeace Polska i dodał

Jesteśmy w trakcie przygotowań do podjęcia kroków prawnych. Rząd jest prawnie zobowiązany do uwzgl ędnienia ważnych uwag ze strony obywateli i krajów sąsiadujących a tego nie zrobił. Czy dostaniemy gwarancję, że potencjalne ofiary awarii w reaktorze jądrowym będą w stanie odbudować swoje życie? Czy wszyscy poszkodowani otrzymają pomoc oraz pełną rekompensatę za poniesione straty?

 

Źródło: Greenpeace

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email