KE prognozuje trendy rozwoju energetyki w UE do 2050


Komisja Europejska opublikowała raport „Trendy do 2050 w unijnej energetyce, transporcie i emeisjach gazów cieplarnianych, scenariusz referencyjny 2013”

Tego typu raporty dla Unii Europejskiej, KE publikuje cyklicznie, co pozwala na porównanie prognoz. Poprzedni był wydany w 2009 r.

Poniżej zamieszczamy najistotniejsze elementy prognozy.

Duża zmiana w strukturze populacji. Społeczeńśtwo w Europie nam się zestarzeje. Zmniejszy się ilość osób w wieku 15-64 a zwiększy w wieku 65+. Populacja ma rosnąć do 2040 r. a później zacząć spadać.

 

Przychód krajowy brutto (to dla EU27 w mld €’2010) po kryzysie 2009 powraca już do stabilnego wzrostu o wielkości trochę powyżej 1% rocznie.

Przewidywany jest dalszy wzrost cen paliw kopalnych.

Wśród technologii konwencjonalnych spodziewane są powolne i umiarkowane spadki kosztów. Największy ma dotyczyć elektrowni gazowych ale ma mieć to miejsce dopiero po 2040 r.

Koszty elektrowni jądrowych III generacji przewiduje się, że będą powoli spadać z obecnych 4’600 € do 3’950 €  w 2050 r. (– 14%).

Wśród technologii OZE duże spadki kosztów spodziewane są w każdej technologii, za wyjątkiem energetyki wiatrowej lądowej, (która w obecnej chwili jest najtańszą technologią energetyki odnawialnej na jednostkę mocy) koszty będą  spadać do 2050 r. powoli z 1’300 – 1’150 €/kW (- 12%).

Pozostałe technologie OZE zanotować mają spadki kosztów do 2050 r. odpowiednio:

 • energetyka słoneczna cieplna (z 4’300 do 1’963 €/kW) 54%
 • elektrownie fotowoltaiczne (z 1’508 do 788 €/kW) 52%
 • elektrownie wiatrowe morskie (z 4’500 do 2’829 €/kW) 37%
 • energetyka geotermalna (z 6’300 do 3’990 €/kW) 37%

Główne zmiany w stosunku do prognozy 2009 r.:

 • ⤴ Fotowoltaika – pod względem technicznym i ekonomicznym przekracza wcześniejsze oczekiwania, jej cena spada szybciej, zaawansowanie techniczne rośnie szybciej
 • ⤵ Energetyka wiatrowa morska – koszty kapitałowe są wyższe niż wcześniej planowano a ich spadek wolniejszy
 • ⤵ Energetyka jądrowa – znaczny wzrost kosztów budowy w stosunku do wcześniejszych oczekiwań. Również pogorszyły się warunki finansowania takich inwestycji
 • ⤵ CCS – dużo wolniejszy rozwój niż zakładano

 

I to, co nasz portal najbardziej interesuje – prognozowany mix energetyczny krajów Unii Europejskiej, oparty o założenia:

Dla energetyki jądrowej

 • podjęte już decyzje państw o całkowitej rezygnacji z używania technologii jądrowej (Austria, Cypr, Dania, Estonia, Grecja, Irlandia, Łotwa, Luksemburg, Malta, Portugailia i Włochy)
 • rezygnacja z posiadanej energetyki jądrowej w Niemczech oraz Belgii
 • wydłużenie czasu życia reaktorów w Szwecji do 60 lat
 • możliwe inwestycje w energetykę jądrową (Bułgaria (?), Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania (?), Litwa (?), Polska (?), Rumunia (?), Słowacja, Słowenia i Węgry) *
 • budowę elektrowni jadrowych w Finlandii, (1720 MW do 2015), Francji (1600 MW do 2020), Litwy (1400 MW do 2025) (?!), Polski (1600 MW do 2025) (?!), Słowacji (940 MW do 2015) *
 • * Dane odnośnie energetyki jądrowej były pozyskiwane od państw członkowskich wiosną 2012 r.

Dla Odnawialnych Źródeł Energii

 • wypełnienie zobowiązań unijnych w zakresie OZE do 2020 r.
 • przyjęto pesymistyczny wariant braku takich zobowiązań po roku 2020
 • wygaszanie części wsparcia dla dojrzałych już rynkowo technologii, zakładając jednak dalszy rozwój tego sektora stymulowany częścią istniejących polityk jego wsparcia, ograniczeniami dotyczącymi emisji gazów cieplarnianych a także rozwojem technologii i znacznym spadkiem ich kosztów
 • w transporcie wzrost udziału OZE bierze pod uwagę przede wszystkim dalszy wzrost znaczenia biopaliw oraz niewielki wzrost użycia pojazdów elektrycznych

 

 • Energetyka jądrowa – spadek o ¼ udziału w mixie energetycznym (z 27% do 21%)
 • Odnawialne Źródła Energii – 3.5 krotny wzrost udziału (z 22% do 54%)

4 kraje zrezygnują z energetyki jądrowej (Belgia, Niemcy, Słowenia, Chorwacja*)
1 nowy kraj może zainwestować w energetykę jądrową – Polska

*  – Chorwacja nie ujęta jeszcze w raporcie w związku z jej przystąpieniem do UE w 2013 r, jednak jedyną elektrownię jądrową, którą posiada, ma do spółki ze Słowenią, która według prognoz raportu przestanie funkcjonować po 2040 r., po przedłużeniach jej okresu eksploatacji.

Przewidywane inwestycje w moce jądrowe głównie będą miały miejsce w istniejących już elektrowniach jądrowych oraz poprzez wydłużanie długości życia reaktorów jądrowych. Ze 172 GW nowych mocy tylko 12GW (7%) będą stanowiły nowe elektrownie jądrowe i to przy założeniu, że w Polsce powstanie ich 9 GW. Nie licząc Polski byłyby to 3 GW (niecałe 2%).


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger
 • Email