WLK. BRYTANIA: plany reformy energetyki – wsparcie OZE


Brytyjski rząd ogłosił szczegóły reformy energetyki, która ma m.in. pozwolić na jej przekształcenie w sektor niskoemisyjny. Celem jest realizacja do 2020 r. inwestycji o zakładanej wartości ok. 110 mld funtów, które zagwarantują zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Przedstawiciele rządu zaprezentowali szczegóły mechanizmów mających wspierać inwestycje w nowe moce wytwórcze OZE a zapisanych w procedowanym obecnie w parlamencie nowym prawie energetycznym.

Mechanizmy aukcji na nowe moce wytwórcze energii (Capacity Market) oraz długoterminowe ceny energii z danego źródła (Strike Price) mają wygenerować inwestycje konieczne z jednej strony do zaspokojenia krajowego popytu na energię a z drugiej do przekształcenia brytyjskiej energetyki w sektor niskoemisyjny. Ich wartość szacowana jest przez rząd na 110 mld funtów. Dodatkową wartością ma być stworzenie dzięki temu nawet 250 tys. nowych miejsc pracy.

Jednocześnie rząd opublikował ceny energii dla poszczególnych technologii odnawialnych na lata 2014-2019. W przypadku:

 • energii wytwarzanej z biomasy przez cały pięcioletni okres cena wynosić będzie 105 £/MWh,
 • energii z hydroenergetyki będzie to 95 £/MWh,
 • energii pływowej i falowej – 305 £/MWh
 • z gazu skłądowiskowego 65 £/MWh,
 • energii ze spalania odpadów 90 £/MWh,
 • energii geotermalnej 125 £/MWh
 • energii z biomasy 125 £/MWh,
 • energii z procesów fermentacji beztlenowej 145 £/MWh

W przypadku pozostałych źródeł odnawialnych cena ta będzie stopniowo spadać, i tak dla:

 • morskiej energetyki wiatrowej z początkowych 150 £ w pierwszym roku do 135 £/MWh w 2018 r.,
 • lądowej energetyki wiatrowej ze 100 £ przez pierwsze 3 lata do 95 £/MWh w 2017 r., a
 • energetyki fotowoltaicznej ze 125 £ do 110 £ / MWh przez następne 2 lata.

Większość technologii ma uzyskać wsparcie przez okres 15 lat. 20. letni okres wsparcia mają mieć rozwiązania biomasowe (czyli wsparcie skierowane na współspalanie).

Powyższe poziomy cen, podobnie jak pozostałe elementy proponowanych rozwiązań, będą jeszcze przedmiotem konsultacji społecznych, ale przedstawiciele sektora energetyki odnawialnej zgadzają się, że są to poziomy ambitne, ale możliwe do osiągnięcia.

 

Źródło: Rzeczpospolita, Bloomberg

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger
 • Email