POLSKA: potencjał to 50% z OZE do 2030 r. i tańsza energia


Eksperci z Instytu Energetyki Odnawialnej przedstawili raport “[R]ewolucja energetyczna dla Polski”, w którym przedstawiony został autorski scenariusz zaopatrzenia Polski w czyste nośniki energii w perspektywie długookresowej, jako alternatywa dla obecnej krajowej strategii rozwoju energetyki.

Raport pokazuje, że zmiana struktury rynku energetycznego oparta o poprawę efektywności energetycznej i stopniowe przechodzenie na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, jest realną alternatywą.

Wnioski te poparte są przedstawionymi w dokumencie analizami technicznymi, ekonomicznymi i gospodarczymi wykonanymi na podstawie aktualnych prognoz wzrostu gospodarczego, cen paliw i technologii oraz liczby ludności w Polsce do roku 2050.

… era skrajnie scentralizowanego systemu energetycznego, rodem z XX wieku, zbliża się w Polsce do końca. System ten w niniejszym opracowaniu przedstawiony jest jako referencyjny. Jest on drogi, nie zapewniający już bezpieczeństwa energetycznego, nieefektywny i szkodliwy dla środowiska. Autorzy przeciwstawiają mu system zdecentralizowany, oparty głównie na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, nazwany scenariuszem alternatywnym.

– jak pisze we wstępie raportu prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

Dalsze uzależnienie Polski od paliw kopalnych nie jest konieczne, ponieważ mamy ogromny, niewykorzystany potencjał krajowych odnawialnych źródeł energii, który blokują niewłaściwe decyzje polityczne. Rząd zbyt długo próbował utrzymywać mit, że przyszłość Polski zależy od węgla. W obliczu wyników prezentowanych analiz polski rząd potrzebuje nowych argumentów, aby obronić tą strategię. Z tego powodu Greenpeace proponuje ponowne otwarcie debaty o przyszłości polskiej energetyki, biorąc pod uwagę pełen rachunek kosztów, zysków i strat.

– mówi Anna Ogniewska, koordynatorka projektu „Energia Odnawialna w Greenpeace Polska, która to organizacja zleciła wykonanie opracowania.

Autorzy raportu proponują odejście od energetyki korporacyjnej na rzecz energetyki zdecentralizowanej. Wykorzystanie potencjału krajowych źródeł odnawialnych, które są istotą bezpieczeństwa energetycznego, prowadzi do obniżenia kosztów produkcji energii i znacznego ograniczenia importu surowców. Zmiana nie jest możliwa bez przekształcenia obecnego modelu w model rozproszonej energetyki gminnej i energetyki obywatelskiej rozłożonej równomiernie po całym kraju. Jeżeli polski rząd umożliwi rozwój energetyki odnawialnej to w roku 2050 z OZE będzie może być wyprodukowane nawet 88% energii elektrycznej oraz 76% energii cieplnej i chłodu. Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za wdrożeniem alternatywnego scenariusza są koszty energii dla odbiorców.

[R]ewolucja energetyczna w Europie i na świecie dzieje się na naszych oczach. Dlaczego? Ponieważ prowadzi do obniżenia kosztów energii. Na zmianie strategii i stopniowym przechodzeniu na produkcję energii ze źródeł odnawialnych najbardziej skorzystaj ą ludzie. Wbrew obiegowym opiniom rozwój OZE w Polsce nie wpłynie znacząco na wysokość rachunków za energię do roku 2030. Za to po roku 2030 koszty energii elektrycznej dla odbiorców zaczną spadać. W strategii ukierunkowanej na OZE osiągną 8,2 eurocenta/kWh, podczas gdy utrzymanie obecnej polityki podniesie te koszty do 11,8 eurocentów/kWh.

– dodaje Anna Ogniewska.

Autorzy przestrzegają też, że nie będzie to jednak możliwe bez pilnej zmiany polityki energetycznej, implementacji unijnych dyrektyw, a zwłaszcza bez przyjęcia przez Polskę ustawy o OZE proponującej stabilny system wsparcia.

 

Pełna wersja raportu.

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email