POLSKA: kolejne straty w budżecie kraju w związku z brakiem ustawy o OZE


Rząd musiał przesunąć przychody ze sprzedaży jednostek emisji gazów cieplarnianych (AAU) z powodu braku ustawy o OZE.

Polska na podstawie wykonania zobowiązań Protokołu z Kioto posiada jedną z największych na świecie nadwyżek jednostek AAU (jedna jednostka AAU odpowiada emisji jednej tony CO2). Jednostki te można sprzedawać krajom-stronom Protokołu z Kioto. Środki pozyskane ze sprzedaży jednostek AAU gromadzone są na specjalnym rachunku klimatycznym, zarządzanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pieniądze są przeznaczane na tzw. zazielenianie, czyli inwestycje przyczyniające się m.in. do zmniejszenia emisji CO2. Zawierając umowy, kupujący i sprzedający umawiają się, na jakie ekologiczne inwestycje mają zostać przeznaczone pieniądze.

Na podstawie takich właśnie umów realizowanych jest w Polsce 18 projektów w związku z umową z Hiszpanią i 14 w związku z umową z Irlandią.

Na 18 realizowanych w kontrakcie hiszpańskim, żaden nie został ukończony, a 16 z nich jest zagrożonych.

W kontrakcie irlandzkim trzy są zakończone i tyle samo jest zagrożonych.

Jak podkreślono w komunikacie, powodem opóźnień jest sam rząd a dokładniej brak systemu wsparcia odnawialnych źródeł energii (ustawa o OZE) co przekłada się na brak możliwości utworzenia wiarygodnych biznesplanów projektów a przez to pozyskania zewnętrznego finansowania.

Nasz resort środowiska zaproponował EBOR zastąpienie zagrożonych projektów związanych z OZE innymi projektami, w tym projektami dotyczącymi zakupu i montażu kolektorów słonecznych, jednak oczywiście oba rządy i przedstawiciele banku nie wyrazili na to zgody.

W związku z tym w odniesieniu do projektów wiążących się z umową z Hiszpanią zaproponowano przesunięcie ich realizacji do 31 grudnia 2015 r.  a w przypadku umowy z Irlandią zaproponowano, aby zakończenie programu zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej, przesunąć na 31 grudnia 2014 r., a w przypadku programu „Biogazownie rolnicze” – na 30 czerwca 2015 r.

Polska zawarła dziesięć umów sprzedaży jednostek AAU na łączną kwotę ok. 780 mln zł (195 mln euro).

 

Źródło: WNP 

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email