Polska: 89% rodaków chce więcej OZE


Prawie wszyscy Polacy są za zwiększeniem wykorzystania w naszym kraju OZE.

89% rodaków chce aby w Polsce więcej energii pochodziło ze źródeł odnawialnych

– tak wynika z raportu przeprowadzonego przez CBOS na początku października.

Zazwyczaj nie przykładamy dużej wagi do wyników sondaży. I to nie tylko dlatego, że można do nich mieć ograniczone zaufanie ze względu na potencjalne możliwości wpływania na ich wyniki a przynajmniej w pewnym zakresie. Dla nas najważniejszą wadą większości sondaży jest fakt, że aby je móc interpretować należy wiedzieć jak i o co ankietowani byli pytani oraz na jakiej grupie dokonano badań. Super b było też wiedzieć, jakiej dokładnie metodologii badający ośrodek użył. Te wszystkie dane są zazwyczaj jeżeli nie ukrywane to przynajmniej niedostępne a już prawie nigdy dostępne w całości.

Zatem gdy czytamy, że prace zostały zlecone przez organizację, która lobbuje na rzecz jakiegoś tematu (a tak jest w tym przypadku bo zlecającym był Greenpeace) zapalają nam się dodatkowe światełka ostrzegawcze co do bezrefleksyjnego „łykania” danych.

W tym wypadku pierwsza nasza reakcja nie była inna choć w artykule od którego zaczęło się drążenie tematu już było trochę danych wejściowych podanych. Dalsze krótkie poszukiwania pokazały jednak, że w tym wypadku mamy do czynienia z pełną transparentnością działań. Mamy bowiem dostęp nie tylko do szczegółowych danych i zastosowanej metodologii. Poza tym sam wynik – 89% wydaje się być trudny do znaczącego zmanipulowania. Innymi słowy, w wynikach tego badania możemy nie ufać liczbie 89% ale można na jego podstawie przyjąć, że takich osób opowiadających się za rozwojem wykorzystania w krajowej energetyce Odnawialnych Źródeł Energii jest w kraju większość.

 

Źródło: Szczegółowy raport z przeprowadzonego badania.

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email