POLSKA: raport o finansowaniu czystej energii w Polsce


Według ekspertów z Cambridge Programme for Sustainability Leadership (CPSL), którzy we współpracy z Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Uniwersytet Korwina w Budapeszcie przygotowali raport „Finansowanie czystej energii: rozwiązania dla Polski”, w choć Polsce rozwój OZE postępuje szybciej niż zakładano, to hamowany jest przez liczne bariery i jego dalszy rozwój wymagać będzie podjęcia szeregu kroków.

Raport systematyzuje wiele wniosków, które na co dzień podnoszone są w Polsce oraz zawiera rekomendacje dotyczące rozwoju OZE.

Zdaniem ekspertów przygotowujących opracowanie rozwój OZE przyczyni się do zacieśnienia współpracy przygranicznej, powstawania nowych miejsc pracy i dalszego wzrostu gospodarczego państw regionu.

Osiągnięcie tych korzyści w ocenie autorów opracowania utrudnia szereg barier, zarówno generalnych, jak i tych specyficznych dla każdego z pięciu analizowanych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Bułgaria, Czechy, Węgry, Rumunia, Polska).

W przypadku Polski szczególnym ograniczeniem dla rozwoju energetyki odnawialnej, w ocenie autorów opracowania, okazują się czynniki, związane z systemem prawnym.

Aby ograniczyć wpływ tych niekorzystnych czynników autorzy raportu postulują między innymi zwiększenie możliwości administracyjnych w sektorze OZE, poprawę infrastruktury sieciowej oraz zwiększenie przewidywalności regulacji i systemów wsparcia, a także rozwijanie podejścia regionalnego oraz podział ryzyka w inwestycjach OZE pomiędzy podmioty publiczne i prywatne.

Pełna treść raportu.

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email