Komisja Europejska: OZE – podsumowanie i wytyczenie kierunków rozwoju


Komisja Europejska przyjęła sprawozdanie oceniające zaangażowanie i postęp poszczególnych krajów UE w realizacji celów w zakresie OZE. Wynika z niego, że aktualna polityka polegająca na stosowaniu prawnie wiążących celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych spowodowała w okresie do 2010 r. znaczny wzrost w sektorze energii ze źródeł odnawialnych, a udział energii z tych źródeł w UE osiągnął 12,7%.

W ocenie KE aby kontynuować tę tendencję i osiągnąć cele wyznaczone na okres do 2020 roku, potrzebne będą dalsze działania. Według Komisji szczególnie należy się skoncentrować na zapewnieniu inwestorom pewności warunków działania, redukowaniu formalności administracyjnych i zwiększeniu przejrzystości planowania.

Pełny tekst sprawozdania.

 

Dodatkowym akcentem potwierdzającym kierunki rozwoju Unii, jest przyjęta również dziś przez Komisję Europejską „Zielona  Księga” – dokument określający warunki i ramy prawne unijnej polityki energetycznej i klimatycznej do 2030 roku. Jednocześnie ogłosiła rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących polityki w tej dziedzinie.  Konsultacje w sprawie „Zielonej księgi” potrwają do 2 lipca.

Pełny tekst „Zielonej Księgi”

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email