EUROPA: Zmiany w prawie europejskim dla elektrowni jądrowych


Parlament Europejski, idąc w ślady rządu Japońskiego, również w dość zdecydowany sposób potraktował właśnie temat bezpieczeństwa europejskich elektrowni jądrowych. Na dodatek, co jest jednak raczej zwykłym zbiegiem okoliczności, ale jakby zareagował na niedawny apel Greenpeace o braku odpowiedzialności branży za skutki awarii jądrowych.

14 marca przegłosował i przyjął

rezolucję,  w której wzywa do:

pilnej realizacji zaleceń bezpieczeństwa po przeprowadzeniu tzw. stres testów w elektrowniach jądrowych

Wyniki stress testów pokazują, że praktycznie wszystkie elektrownie jądrowe w UE muszą poprawić bezpieczeństwo.
oznajmił Parlament, naciskając na pilną implementację niezbędnych ulepszeń.

Posłowie chcą, aby Europejska Grupa Dozorów Jądrowych (European Nuclear Safety Regulators Group – ENSREG) odgrywała wiodącą rolę w nadzorowaniu realizacji zaleceń stress testów, podkreślając jednocześnie, że

Bez względu na koszty tych ulepszeń muszą one być ponoszone w całości przez operatorów instalacji jądrowych, a nie przez podatnika.

Podkreśla również, że stress testy miały „ograniczony charakter” i nie obejmowały gotowości kryzysowej obszarów poza samym obiektem elektrowni jądrowej, pomimo istotności minimalizowania wpływu potencjalnych awarii elektrowni jądrowych na populację. Wskazuje, że w Unii Europejskiej, w promieniu 30 km wokół 47 elektrowni jądrowych ze 111 reaktorami żyje ponad 100 tysięcy osób. Dodatkowo nie zostały wzięte pod uwagę ryzyka takie, jak skutki wtórne, wady materiałowe czy błędy ludzkie.

Notatka wskazuje również, że

Nawet gdyby stress testy zakończyły się pełnym powodzeniem, nie gwarantuje to bezpieczeństwa elektrowni jądrowych

wdrożenia Dyrektywy Bezpieczeństwa Jądrowego i Odpowiedzialności

Parlament Europejski z zadowoleniem przyjął nadchodzącą zmianę Dyrektywy Bezpieczeństwa Jądrowego, która powinna mieć „ambitny charakter” i doprowadzić do znaczącej poprawy. Popiera również plany Komisji Europejskiej wdrożenia „prawnych i pozaprawnych instrumentów” dotyczących ubezpieczeń i odpowiedzialności operatorów elektrowni jądrowych. Rezolucja zdecydowanie podkreśla, że operatorzy instalacji jądrowych powinni być zobowiązani do posiadania środków finansowych w postaci ubezpieczeń i innych instrumentów finansowych, mających umożliwić im pokrycie wszystkich kosztów, za które będą odpowiedzialni w przypadku awarii.

Naszym zdaniem stress testy nie odniosły się również do jeszcze jednego z ważnych ich założeń – kwestii ataku terrorystycznego, w tym również dokonanego w sposób celowy lub przypadkowy uderzenia w elektrownię jądrową samolotu.

Zagrożenia publiczne

Wypadki w energetyce jądrowej, powodowane czy to trzęsieniem ziemi czy ludzkim błędem, skutkują poważnym ryzykiem dla zdrowia publicznego. Konsekwencje eksplozji w Czarnobylu w 1986 r., największej światowej katastrofy nuklearnej, są nadal odczuwalne do dzisiaj.

Po katastrofie w Fukushimie w marcu 2011 r, 145 reaktorów w 15 państwach członkowskich Unii Europejskiej zostało przetestowane celem sprawdzenia czy tutejsze elektrownie jądrowe mogą się oprzeć naturalnym katastrofom. Testy wykazały, że prawie wszystkie elektrownie jądrowe wymagają poprawy poziomu bezpieczeństwa.

EuroParlTV:

 

Źródło: Parlament Europejski, Parlament Europejski

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email