POLSKA: referendum w sprawie budowy elektrowni jądrowych


PiS chce, by Polacy odpowiedzieli w referendum ogólnokrajowym na pytanie, czy są za budową elektrowni jądrowych w kraju. Klub przedstawił wniosek w sprawie referendum, który ma zostać złożony w Sejmie.

Uważamy, że ta sprawa powinna być rozstrzygnięta przez naród

– oświadczył szef klubu PiS Mariusz Błaszczak na konferencji prasowej w Sejmie.

Jak przekonywał, w Polsce podstawowym źródłem energetycznym jest węgiel brunatny i kamienny, i tak być powinno ze względu na to, że mamy największe zasoby węgla. „Polska energetyka jest oparta właśnie o wykorzystanie tego surowca i jest to dla nas najtańszy surowiec” – wskazał.

Negatywnie podchodzimy do prób natychmiastowego zastąpienia węgla energetyką jądrową, bo tak można odczytać pewne postulaty, poczynania ze strony wielkiego kapitału, czy też pewnych środowisk działających w naszym kraju

– powiedział szef klubu PiS.

energetyka jądrowa niesie ze sobą zagrożenia, a opinia publiczna powinna zapoznać się ze wszystkimi aspektami tej sprawy. 

Ale, jak ocenił, „dziś sprawą podstawową jest referendum dotyczące przyszłości energetycznej naszego kraju” z jednym prostym pytaniem: „czy jesteś za budową elektrowni jądrowych w Polsce”.

W uzasadnieniu do wniosku klub PiS podkreślił, że zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską w najbliższych latach.

Ugrupowanie wskazało też, że w swoim programie przedstawiło kwestię budowy w Polsce elektrowni atomowych. „Postulat ten traktowany jest w sposób racjonalny, z uwzględnieniem zarówno szans takiego rozwiązania, jak i związanych z nim zagrożeń. Podstawą realizacji tej koncepcji powinno być jednak uzyskanie zgody społeczeństwa, poprzedzonej rzetelną kampanią informacyjną – warunek ten wprost zapisany został w programie PiS” – podkreślono.

Według PiS referendum ws. energii jądrowej „da najlepszą okazję do rzetelnej i wyczerpującej debaty informacyjnej z udziałem ekspertów i przedstawicieli instytucji i organizacji związanych z energetyką oraz ochroną środowiska”. Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad wnioskiem PiS upoważniło posła Jana Szyszkę.

Konstytucja mówi, że referendum ogólnokrajowe może zostać przeprowadzone w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z własnej inicjatywy na wniosek złożony przez Prezydium Sejmu, komisję sejmową lub co najmniej 69 posłów. Izba podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia wniosku o referendum ogólnokrajowe bezwzględną większością głosów (głosów za jest więcej niż przeciw i wstrzymujących się) w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; niepodjęcie takiej uchwały oznacza nieuwzględnienie wniosku.

Przypomnijmy, że PiS, to nie pierwsza partia, która opowiada się za referendum w sprawie przyszłości krajowej energetyki jądrowej. Takie stanowisko, oprócz oczywiście partii pro-ekologicznych, reprezentuje również druga strona sceny politycznej – lewa, czyli SLD.

 

Źródło: WNP

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email