POLSKA: PGE ostrożniej z atomem, przychylniej dla wiatru


PGE w lutym 2013, niedługo po tym jak kurs jej akcji osiągnął 6 lutego historyczne minimum, ogłosiła budowę nowej strategii dla firmy, która to strategia miała ujrzeć światło w drugiej połowie marca. Prace nad strategią się trochę wydłużyły ale jak dowiedział się „Dziennik Gazeta Prawna”, są już pierwsze wnioski tego dokumentu. PGE nie wyklucza w nim budowy elektrowni jądrowej ale raczej nie w tej chwili, natomiast zdecydowanie preferuje rozwój źródeł wykorzystujących węgiel brunatny i energetykę wiatrową.

Według gazety ostateczna aktualizacja strategii PGE wciąż nie jest gotowa, ale w ubiegły czwartek jej wstępna wersja przedstawiona została radzie nadzorczej. W opracowywanej aktualizacji strategii uwzględniono wprawdzie przygotowania do budowy elektrowni jądrowej, ale nie przesądzono rozpoczęcia kosztownej inwestycji.
Nie po raz pierwszy mamy do czynienia z sygnałami ze spółki, której powierzono realizację budowy programu elektrowni jądrowych w Polsce, iż program ten nie jest najlepszym na dziś pomysłem i że spółka widzi przyszłość bardziej w kolorze zielonym niż fioletowym. PGE będzie chciała bowiem zdecydowanie rozwijać swoje źródła wiatrowe.
Podtrzymuje również  zamiar budowy bloku na węgiel brunatny w elektrowni Turów. Według rozmówcy gazety w strategii duże znaczenie przywiązuje się do restrukturyzacji spółki zakładającej obniżenie zatrudnienia.
Zarząd PGE również poinformował o planach likwidacji spółki córki PGE Energetyka Jądrowa. Miałaby ona zostać „wchłonięta” przez PGE. Przy realizacji projektu energetyki jądrowej ma pozostać dotychczas spółka wnuczka PGE EJ1, która po likwidacji PGE Energetyka Jądrowa będzie w 100% własnością PGE, co ma dość istotne znaczenie dla struktur realizacyjnych. Jak poinformował Prezes obu spółek (córki oraz wnuczki) Aleksander Grad, uwiarygadniając jednocześnie iż pomysł jest już bardziej w realizacji niż w planowaniu, cały proces powinien się zakończyć w przeciągu kilku miesięcy.

Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email