EUROPA: KE – wymagane podniesienie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych


Po awarii w japońskiej elektrowni jądrowej w Fukushimie w marcu 2011 roku przywódcy krajów Unii Europejskiej zdecydowali o przeprowadzeniu stress testów, czyli testów bezpieczeństwa elektrowni, sprawdzających ich wytrzymałość na kataklizmy i błędy ludzkie. Stress testy, które wykazały, że na poprawę bezpieczeństwa należałoby przeznaczyć 10-25 mld euro, nie były obowiązkowe, a rekomendacje Komisji Europejskiej nie były wiążące. Ponieważ wnioski ze stress testów nie zostały do tej pory w pełni zaimplementowane, Parlament Europejski w marcu 2013 r. przyjął rezolucję, w której wezwał do pilnej realizacji zaleceń bezpieczeństwa. W ślad za tym, w dniu dzisiejszym, Komisja Europejska przedstawiła wniosek dotyczący zmian w dyrektywie z 2009 r.o bezpieczeństwie jądrowym. Główne jej założenia, to:

 • co najmniej raz na sześć lat międzynarodowe zespoły będą przeprowadzać obowiązkowe kontrole elektrowni jądrowych w UE
 • oprócz obowiązkowych międzynarodowych kontroli co sześć lat inspekcje na szczeblu krajowym
 • testy badające przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa odbywałyby się co 10 lat, a odpowiedzialne za nie byłyby krajowe urzędy ds. bezpieczeństwa jądrowego
 • w skład międzynarodowych zespołów wejdzie co najmniej jeden przedstawiciel KE
 • wyniki tych testów będą podane do wiadomości publicznej
 • kraje będą zobowiązane do wprowadzania w życie rekomendacji technicznych będących wynikiem kontroli
 • obowiązkiem każdego kraju będzie informowanie o wypadku – obecnie obowiązują różnie zasady dotyczące informowania o awariach jądrowych
 • KE chce mieć możliwość przeprowadzenia w ciągu sześciu miesięcy kontroli w elektrowni, w której doszło do wypadku, niezależnie od tego, czy awaria była poważna czy też nie a incydentów w skali roku, jak wiadomo jest niemało.
 • dla nowo budowanych elektrowni koniecznie będzie wysyłanie planów do KE, która sprawdzi, czy przestrzegane są standardy bezpieczeństwa
 • wszystkie elektrownie powinny być zaprojektowane tak, by w przypadku stopienia się rdzenia reaktora nie doszło do wycieku substancji radioaktywnych
 • każda siłownia będzie zmuszona mieć centrum reagowania kryzysowego, które byłoby chronione przed skażeniem radioaktywnym, trzęsieniem ziemi i powodzią
 • mieszkańcy będą mogli uczestniczyć w decydowaniu, czy przyznana zostanie licencja na budowę nowej siłowni

Komisji zależy na tym, by krajowe urzędy ds. bezpieczeństwa jądrowego były całkowicie niezależne.

Interesy polityczne, ekonomiczne i społeczne nie mogą być ważniejsze od bezpieczeństwa

– podkreśliła KE w oświadczeniu.

Nowe wymogi mogą zostać zaakceptowane w 2014 r. a każdy z krajów członkowskich UE będzie miał 18 miesięcy na ich zaimplementowanie do krajowych przepisów. Niestety to podniesienie poziomu bezpieczeństwa zapewne znowu zwiększy koszty funkcjonowania elektrowni jądrowych.

 

Źródło: AFP, WNP


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger
 • Email