POLSKA: w Szczecinie będą produkowane elementy elektrowni wiatrowych


W Szczecinie podpisano w formie aktu notarialnego przedwstępną warunkową umowę sprzedaży przez Szczecińską Stocznię Remontową Gryfia 20,9 ha gruntu położonego na wyspie Ostrów Brdowski.

Inwestorem jest KSO Sp. z o.o., spółka powołana do realizacji wspólnego przedsięwzięcia (joint venture) przez trzy firmy: niemiecką Bilfinger Berger (62,5 proc. udziałów), gdyńską Stocznię CRIST (25 proc. udziałów) oraz Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MARS należący do Agencji Rozwoju Przemysłu (12,5 proc. udziałów).

Inwestor planuje utworzenie na zakupionym terenie nowoczesnego zakładu produkującego fundamenty morskich elektrowni wiatrowych.

Wartość inwestycji wyniesie powyżej 50 mln €. W jej wyniku powstanie około 400 nowych miejsc pracy, w tym część w dziale badań i rozwoju. W nowej fabryce planowana jest roczna produkcja około 80 tys. ton konstrukcji stalowych, stanowiących elementy fundamentów morskich wież wiatrowych (ok. 80 tzw. fundamentów kratownicowych o wymiarach 32 m x 32 m x 70 m i wadze ok. 1000 ton). Głównymi ich odbiorcami będą firmy niemieckie i brytyjskie.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat rynek będzie potrzebował nawet 5,5 tysiąca tego typu fundamentów. Szczecińska fabryka ze względu na dobrą lokalizację, najnowocześniejsze technologie oraz wykwalifikowane kadry, w znacznej części wywodzące się ze szczecińskiego przemysłu stoczniowego, zamierza odegrać istotną rolę w rywalizacji o obiecujący rynek wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla sektora energetyki morskiej (off-shore).

Będący przedmiotem transakcji teren nie był przez Gryfię wykorzystywany do celów produkcyjnych. Przeprowadzona dziś transakcja rozpoczyna realizację przez SSR „Gryfia” S.A. procesu kondensacji majątkowej, zakładającego zlokalizowanie prowadzonej działalności stoczniowej docelowo na obszarze ok. 5,4 ha. Z powyższych względów Szczecińska stocznia prowadzi działania akwizycyjne i rozmowy z potencjalnymi partnerami, zainteresowanymi ulokowaniem na pozostałych wolnych terenach inwestycyjnych (ok. 15 ha) własnej działalności produkcyjnej lub powierzeniem do realizacji nowych kontraktów, których wykonanie wymagać będzie przeprowadzenia procesów inwestycyjnych.

Warunkowy charakter zawartej umowy sprzedaży gruntu wynika m.in. z konieczności uzyskania przez strony właściwych zgód administracyjnych, w tym zgody Ministra Skarbu Państwa na rozporządzenie gruntem zlokalizowanym w granicach portu morskiego.

Źródło: WNP


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email