AUSTRALIA: aktualny problem – 50%, 85% czy 100% z OZE?Rok 2012

Głównym składnikiem Australijskiego miksu energetycznego w 2012 r. był węgiel, który stanowił blisko 2/3 udziału w produkcji energii elektrycznej a wraz z gazem ok. 80%.

Australia posiadała zainstalowane 12,1 GW energii w OZE, co stanowiło 19,8% wszystkich zainstalowanych mocy, z czego 2/3 w hydroelektrowniach.

Nie wytwarzała energii jądrowej.

Planowany rozwój, OZE

Zgodnie z planami rządowymi zawartymi w przedstawionym publicznie opracowaniu (listopad 2012 r.) , kraj ten zamierza zmienić w nadchodzących dekadach posiadany mix energetyczny stawiając sobie za główne cele, oprócz redukcji gazów cieplarnianych do 2050 r. o 80% (względem 2000 r.):

 • potrzebę dostarczania bezpiecznych i niezawodnych źródeł energii zapewniających rozwój populacji i wzrost ekonomiczny
 • ciągły rozwój eksportu energii do Azji oraz innych rozwijających się rynków
 • potrzeba minimalizacji presji kosztów energii jakie są reinwestowane w infrastrukturę energetyczną, w szczególności starzejące się aktywa energetyczne i sieci

 

Swoje plany zamierzają zrealizować polegając na zdecydowanym zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii, uzyskując ich udział w zainstalowanych mocach na poziomie:

 • 2020 r. – 20%
 • 2030 r. – 40%
 • 2050 r. – 50% (z wiatru słońca i geotermii) do 80% (jeżeli technologia CCS wystarczająco się do tego czasu rozwinie)

 

Prognoza Australijskiego Biura Ekonomiki Zasobów i Energii (BREE):

Australia - scenariusz mix energetycznego do 2050, rozwój OZE

 

W początkowych dwóch dekadach rozwojowi OZE towarzyszyć będzie utrzymanie na obecnym poziomie mocy w elektrowniach węglowych. W 2030 spodziewane jest rozpoczęcie odchodzenia od energetyki węgla brunatnego a w 2040 węgla kamiennego tak aby żadne z tych paliw nie miało już udziału w mixie energetycznym tego kraju w 2050 r. poza CCS.  Pozostałe trendy przewidują zwiększenie udziału energii:

 • wielkoskalowych instalacji solarnych (do 16%),
 • fotowoltaiki montowanej na dachach (do 13%),
 • wiatru (do 13%),
 • geotermalnej (do 9%) oraz
 • wodnej i bioenergetyki (do 5%).

Dodatkowo, uzależniając od rozwoju technologii, brana jest pod uwagę czysta energia węglowa wraz z CCS (do 29%).

Jednocześnie Australia planuje zwiększenie produkcji energii z 23’000 PJ do 30’500 PJ w roku 2035, z czego 3/4 zamierza eksportować.

Dodatkowo w Australii prowadzony jest projekt modelujący możliwość przejścia Australii w 2030 lub 2050 r. w 100% na czystą technologię odnawialnych źródeł energii.

 

 

 


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Blip
 • Wykop
 • Blogger
 • Email