LITWA: opóźnienia przy rozbiórce elektrowni jądrowej


Unia Europejska zamroziła finansowanie rozbiórki litewskiej post-sowieckiej elektrowni jądrowej w Ignalina z powodu dużych opóźnień w negocjacjach Litwy z niemieckimi firmami GNS i Nukem odpowiedzialnymi za prace rozbiórkowe.

Jak mówi litewski przedstawiciel w UE Algirdas Semeta

Ofiarodawcy wierzą, że zamrożenie finansowania pomoże stymulować zamykanie niegocjacji

Według stanowiska Komisji Europejskiej środki zostaną znowu uruchomione jak tylko Litwa rozstrzygnie swój spór ze wspomnianymi wyżej firmami. Dodaje, że decyzja została podjęta przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który zarządza funduszem.

Przypomnijmy, że w grudniu 2009 r. Litwa zamknęła swoją jedyną elektrownię jądrową, co było warunkiem przyjęcia jej w 2004 r. do Unii Europejskiej, podyktowanym względami bezpieczeństwa. UE przyznała wówczas 1.37 mld EUR do końca 2013  r. na rozbiórkę elektrowni. W ostatnim projekcie budżetu na lata 2014+, przyznała następne 400 mln EUR.

Litewski rząd potwierdza opóźnienia projektu, w szczególności budowy składowiska na zużyte paliwo ale obarcza nimi głównego wykonawcę firmę Nukem.

Źródło: NewsBrief


Jeżeli chcesz, podaj dalej:                     lub dołącz do nas na Facebooku oraz Google+    ----------------->
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Blip
  • Wykop
  • Blogger
  • Email