Warning: Declaration of Taxonomy_Drill_Down_Widget::init($file) should be compatible with scbWidget::init($class, $file = '', $base = '') in /home/qba/domains/czyczy.pl/public_html/wp-content/plugins/query-multiple-taxonomies/widget.php on line 11

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/qba/domains/czyczy.pl/public_html/wp-content/plugins/types/library/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 643

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/qba/domains/czyczy.pl/public_html/wp-content/plugins/types/library/toolset/types/embedded/includes/wpml.php on line 660
CzyCzy CzyCzy (Jądrowa czy OZE)

Jądrowa czy OZE

Informacje o przeznaczeniu niniejszego portalu i zasadach tu panujących znajdziecie na stronie „O CzyCzy

W poniższej tabeli będziemy gromadzić zestawienie tez (opinii obiegowych bądź wypowiedzi osób publicznych) i wniosków wyciągniętych z zebranych na niniejszym portalu materiałów. Będzie ona żyjącym organizmem, który będziemy się starali modyfikować w sposób umożliwiający jak najbardziej syntetyczne prezentowanie wniosków.

A ponieważ materia jest obszerna, dla pewnego przyspieszenia wyrabiania sobie poglądu, na początku kładziemy nacisk na szukanie odpowiedzi jakie decyzje na świecie podejmują inne krajeI mamy już pierwsze wyniki – zestawienie i wnioski dotyczące trendów w Europie jak i 20 największych gospodarek świata. W tabeli napotkacie kategorie informacji:

teza nie poparta źródłem/komentarz  INFORMACJA – z podaniem źródła MIT – informacja okazała się nieprawdziwą FAKT – informacja nie podatna na polemikę

Energetyka Jądrowa Odnawialne Źródła Energii

Sytuacja i potrzeby krajowe

Działania rządu

23 marca 2009 r. Utworzenie w MG Departamentu Energii Jądrowej 26 luty 2012 r. Utworzenie w MG Departamentu Energii Odnawialnej
15 maja 2009 r. Powołanie Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej11 kwietnia 2014 r. Rezygnacja ze stanowiska Pełnomocnika Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej
29 czerwca 2011 r. Przyjęcie pakietu ustaw ułatwiających rozwój energetyki jądrowej, definiujący niektóre pojęcią ale również wprowadzające zmiany procedur zamówień w stosunku do ustawy o zamówieniach publicznych; połowa 2011 r.28 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła (z ponad 3 letnim opóźnieniem) Polski Program Energetyki Jądrowej. styczeń 2010 – prognoza realizacji zobowiązań unijnych w zakresie OZE .
.
.
26.07.2012 – nowy „ostateczny” projekt ustawy o OZE 12.07.2012 – „w tym roku ustawa o OZE zostanie uchwalona” – wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz 5.10.2012 – nowy „ostateczny” projekt ustawy o OZE 11.10.2012 – „ustawa o OZE może wejść w życie w połowie 2013 r.” – szef parlamentarnego zespołu ds. energetyki Andrzej Czerwiński 20.02.2013 – „…w najbliższym czasie powinien być przedmiotem prac Rady Ministrów, aby z końcem pierwszego kwartału mógł być przekazany do Sejmu RP…” – wicepremier, min. gospodarki Janusz Piechociśnki 2.04.2013 – w najbliższych dniach dojdzie do rozstrzygnięć w sprawie projektu ustawy o OZE i […] tydzień później w ostatecznej wersji powinna trafić na rząd – premier Donald Tusk 11.06.2013 – „mam nadzieję, iż ostateczny projekt ustawy o OZE będzie gotowy w ciągu dwóch miesięcy – wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz 23.08.2013 – „ustawa o OZE trafi do podpisu prezydenta jeszcze w tym roku” – minister gospodarki Janusz Piechociński 4.09.2013 – „…jest szansa, że w tym roku ustawa o OZE […] znajdą się w Parlamencie i będą mogły zostać uchwalone na początku przyszłego roku. […] duży trójpak powinien obowiązywać od połowy przyszłego roku – wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz 11.09.2013 – wchodzi w życie „mały trójpak”, łata dla ustawy o OZE mająca uchronić Polskę przed karami za niewywiązywanie się ze zobowiązań unijnych 17.09.2013 – nowy „ostateczny” projekt ustawy o OZE 18.10.2013 – „Jeśli projekt o OZE będzie opóźniany – złoży go PSL” – minister gospodarki Janusz Piechociński 16.01.2014 – „projekt ustawy o OZE jeszcze w styczniu trafi do Sejmu” – minister gospodarki Janusz Piechociński 6.03.2014 – „jeszcze w marcu projekt ustawy OZE ma znaleźć się lasce marszałkowskiej” – przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki Andrzej Czerwiński opóźnienia we wdrażaniu unijnych dyrektyw o OZE (winny być wdrożone do końca 2010 r.)
21 marca 2012 r. Uruchomienie programu promocji energetyki jądrowej o wartości 18,5 mln zł początek 2013 r.  po wydaniu 7,6 mln zł kampania została wstrzymana.
sierpień 2010 r. – 703 mln zł PPEJ na lata 2010 – 2020 na przygotowanie do budowy elektrowni jądrowej (64 mln zł rocznie).grudzień 2010 r. -860 mln zł na lata 2011 – 2020 na przygotowanie do budowy elektrowni jądrowej (86 mln zł rocznie, wzrost o 34% w 4 m-ce).

Koszt budowy 1MW

% mz (mocy zainstalowanej) umowny współczynnik określający przeciętne, średnioroczne, procentowe wykorzystanie mocy zainstalowanej zależny od: a) współczynnika obciążenia (np. średniej ilość dni wietrznych i prędkości wiatru w roku dla el. wiatrowych czy średniej mocy na której pracuje EJ) oraz b) ilości godzin pracy w roku (zależnych długość przerw planowanych [serwisowych] np. celem wymiany paliwa jądrowego oraz postojów nieplanowanych [np. awarii]).

(1)   – bez kosztów terenu, podłączenia do sieci, finansowania, demontażu (2) –  bez kosztów podłączenia do sieci, demontażu

Koszt eksploatacji

Koszt wytworzonej energii

Koszty likwidacji

Czas realizacji

Okres eksploatacji

40 – 60 lat  20 lat – elektrownie wiatrowe

Kompetencje krajowe

Trendy światowe

Szczegółowe informacje na stronie Mapa

Inne

Bezpieczeństwo

Zagrożenia dla funkcjonowania/bezpieczeństwa:

  • tsunami i trzęsienia ziemi [Fukushima] – odpowiednio: bardzo mało prawdopodobne i mało prawdopodobne w Polsce
  • niewystarczająco bezpieczna technologia – nie tylko jak Czernobyl ale i jak np. Doel 3 w Belgii
  • odłączenia źródeł zasilania zewnętrznego – jak np. w USA podczas huraganu Sandy
  • zbyt wysoki, zbyt niski lub zły stan wody będącej czynnikiem chłodzącym – jak np. na Słowenii
  • atak terrorystyczny

Wady

brak lub kosztowna możliwość zmiany obranej ścieżki w kótkim horyzoncie czasowym brak wystarczających mocy w kraju
problem z bilansowaniem mocy w przypadkach zatrzymania elektrowni, zwłaszcza w przypadku zatrzymań nieplanowanych, które w elektrowniach jądrowych nie są rzadkością mniejsza przewidywalności mocy wytwórczych, problem bilansowania mocy dla energetyki wiatrowej oraz solarnej
praktycznie brak możliwości sfinansowania w całości przedsięwzięcia przez instytucje komercyjne i projekt będzie musiał być finansowany przynajmnej w części przez państwo
niewielkie prawdopodobieństwo możliwości sfinansowania ubezpieczenia przedsięwzięcia przez jakąkolwiek z instytucji komercyjnych – potrzeba ubezpieczenia przez państwo
uzależnienie się od krajów trzecich w zakresie dostaw źródeł paliwa
nieznane długoterminowe koszty środowiskowe odpadów radioaktywnych

Zalety

stabilna moc wytwórcza energetyka rozproszona – brak konieczności pilnych wysokich nakładów na sieci przesyłowe
niskoemisyjność (prawie zero) CO2 w zależności od technologii, zeroemisyjność lub emisyjność neutralna CO2
energetyka rozproszona – brak strat na przesyle (ok. 30% energii)
możliwość współfinansowania z budżetu polityki spójności UE na lata 2014-2020, z czego praktycznie wszystkie pozycje są tzw. inwestycje zielonej, innowacyjnej gospodarki i tylko takie będą finansowane
Przy wykorzystaniu energetyki rozproszonej łatwiejsze wypełnienie zobowiązań wobec UE udziału OZE gdyż dotyczą one energii końcowej